• MEDIERE

  MEDIERE

  costuri mai mici fata de un proces in instanta!
 • COMUNICARE

  COMUNICARE

  solutii discutate, negociate si agreate de fiecare parte!
 • INTELEGERE

  INTELEGERE

  pentru a merge mai departe...
 • NEGOCIERE

  NEGOCIERE

  aduce solutii acceptate si RESPECTATE
 • MEDIEREA

  MEDIEREA

  poate aduce SOLUTIA de inchidere amiabila a conflictului.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Medierea in cauze din domeniul penal

Art 16 din NCPP, intitulat Cazurile care impiedica punerea in miscare si exercitarea actiunii penale spune la punctul 1)
Actiunea penala nu poate fi pusa in miscare, iar cand a fost pusa in miscare nu mai poate fi exercitata daca:
g) a fost retrasa plangerea prealabila, in cazul infractiunilor pentru care retragerea acesteia inlatura raspunderea penala, a intervenit impacarea ori a fost incheiat un acord de mediere in conditiile legii.

In cele ce urmeaza vom prezenta cele trei variante: retragerea plangerii prealabile, impacarea si acordul de mediere.

PLANGEREA PREALABILA

Plangerea prealabila este institutia de drept penal ce reprezinta o conditie de tragere la raspundere penala in cazul infractiunilor pentru care punerea in miscare a actiunii penale este conditionata de introducerea unei plangeri prealabile de catre persoana vatamata, lipsa ei inlaturand raspunderea penala.

Plangerea prealabila este un act de sesizare a organelor judiciare. Produce efecte in rem, adica atrage raspunderea penala a tuturor participantilor la savarsirea faptei chiar daca plangerea s-a facut cu privire doar la unul dintre ei.

RETRAGEREA PLANGERII PREALABILE

Retragerea plangerii prealabile este prevazuta in art 158 din NCP. Ea este un act unilateral care nu poate presupune decat efectele prevazute de lege.

Care este efectul retragerii plangerii prealabile?
Consecinta retragerii plangerii prealabile este inlaturarea raspunderii penale a persoanei cu privire la care plangerea a fost retrasa.

Cand poate fi retrasa plangerea prealabila?
Retragerea plangerii prealabile poate interveni pana la pronuntarea unei hotarari definitive in cazul infractiunilor pentru care punerea in miscare a actiunii penale este conditionata de introducerea unei plangeri prealabile sau in cazul infractiunilor pentru care punerea in miscare a actiunii penale a fost facuta din oficiu, numai daca a fost insusita de procuror.

Alte caracteristici:
a) retragerea trebuie sa fie facuta de catre persoana vatamata. Spre deosebire de depunerea plangerii prealabile, in cazul retragerii plangerii prealabile nu mai opereaza solidaritatea pasiva. Astfel retragerea plangerii prealabile inlatura raspunderea penala a persoanei cu privire la care plangerea a fost retrasa, deci este posibila retragerea plangerii prealabile in privinta unuia sau mai multor faptuitori, urmand sa raspunda penal doar cei cu privire la care nu a fost retrasa plangerea prealabila.
b) retragerea plangerii penale imbraca forma unei manifestari de vointa neechivoce a persoanei vatamate, trebuie sa fie reala si nedeterminata de dol sau violenta. Sunt excluse alte angajamente personale ori reciproce ale persoanelor implicate in desfasurarea activitatii ilicite ori care au vreun interes in cauza.
c) retragerea plangerii prealabile presupune exprimarea acordului de consimtamant pentru proba, in scris astfel:
“Subsemnatul……….in cunostinta de cauza cu privire la efectele specifice, inteleg sa imi retrag plangerea penala nr …….din ……………..depusa la …………….prin care …………….”.

IMPACAREA

Impacarea este o cauza de inlaturare a raspunderii penale ce consta in intelegerea facuta intre persoana vatamata sau reprezentantul acesteia si faptuitor pentru a pune capat conflictului determinat de savarsirea infractiunii si de a renunta la realizarea procesului penal, avand drept consecinta stingerea actiunii civile.
Impacarea este reglementata de art 159 din NCP unde se mentioneaza ca poate interveni in cazul in care punerea in miscare a actiunii penale s-a facut din oficiu sau daca legea o prevede in mod expres.

Care este efectul impacarii?
Consecinta impacarii intre partea vatamata si faptuitor este inlaturarea raspunderii penale si, in plus fata de retragerea plangerii prealabile, stingerea actiunii civile. Daca partile s-au impacat, tinand cont ca este vorba de un act bilateral, inculpatul nu mai poate cere continuarea procesului.

Cand poate interveni impacarea?
Impacarea poate intervene atat in cursul urmarii penale, avand ca efect clasarea cauzei penale cu privire la partile si infractiunea cu privire la care a intervenit, dar si in fata judecatorului fondului pana la citirea actului de sesizare, conform art. 374 alin. 1 NCPP.

Alte caracteristici:

a) impacarea produce efecte in personam, adica doar intre faptuitor si persoana vatamata. Daca exista mai multi faptuitori, impacarea are efect numai fata de persoanele cu care partea vatamata s-a impacat.
b) impacarea trebuie sa fie personala, totala, expresa. Impacarea este un act juridic cu efecte juridice specifice si nu presupune conditionarea de indeplinirea unor obligatii. Este un acord bilateral de vointa, atat al partii vatamate, cat si al faptuitorului.
c) se realizeaza in fata organului judiciar si pana la citirea actului de sesizare a instantei.

Impacarea intre parti, la fel precum retragerea plangerii prealabile va contine doar ca partile “in cunostinta de cauza, inteleg sa se impace si sa isi asume efectele juridice specifice impacarii in sensul celor prevazute de Codul de procedura penala”. Orice prevedere suplimentara poate fi de natura sa conduca la anulabilitatea actului si la nerealizarea efectelor specifice legate de nepunerea in miscare ori neexercitarea actiunii penale.


MEDIEREA SI ACORDUL DE MEDIERE

Conform legii 192/2006, medierea este posibila in “cauzele penale care privesc infractiuni pentru care potrivit legii, retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala” (art 67, alin 1).

In ceea ce priveste medierea, putem imparti infractiunile pentru care medierea este posibila in:

A) infractiuni pentru care cercetarea penala se declanseaza la plangerea prealabila a partii vatamate:
lovirea sau alte violente,
vatamarea corporala din culpa,
amenintarea,
hartuirea,
violul alin 1 si 2,
agresiunea sexuala alin 1,
hartuirea sexuala,
violarea de domiciliu,
violarea sediului profesional,
violarea vietii private,
divulgarea secretului profesional,
furturi intre membrii de familie, de catre un minor in paguba tutorelui ori de catre cel care locuieste impreuna cu partea vatamata sau este gazduit de aceasta,
abuzul de incredere,
abuzul de incredere prin fraudarea creditorilor,
bancruta simpla,
bancruta frauduloasa,
gestiunea frauduloasa,
distrugerea alin 1 si 2,
tulburarea de posesie,
asistenta si reprezentarea neloiala,
nerespectarea hotararilor judecatoresti alin 1 lit d-g,
violarea secretului corespondentei,
abandonul de familie,
nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului,
impiedicarea exercitarii libertatii religioase

B) infractiuni pentru care este prevazuta impacarea:
violenta in familie,
insusirea bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor,
inselaciunea,
inselaciunea privind asigurarile

C) restul infractiunilor

Pentru infractiunile din categoriile A) si B) este posibila incheierea unui acord de mediere.

Care este consecinta incheierii unui acord de mediere?
Acordul de mediere inlatura raspunderea penala a faptuitorului pentru infractiuni pentru care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate sau este posibila impacarea conform legii. In cazul celorlalte infractiuni, acordul de mediere stinge pretentiile civile.
O alta consecinta de natura juridica este faptul ca partea vatamata nu mai poate sesiza, pentru aceeasi fapta, organul de urmarire penala sau dupa caz instanta de judecata, daca acordul a intervenit inaintea inceperii procesului penal (art 69, alin 1, legea 192/2006).

Cand poate interveni acordul de mediere?
Daca acordul de mediere a fost incheiat in faza urmaririi penale, procedurile penale sunt oprite si partile solicita consfintirea acordului de catre instanta/notar. Daca acordul de mediere a fost incheiat in faza de judecata, inculpatul este achitat si acordul este pus in executare. Acordul de mediere poate interveni si inaintea depunerii plangerii prealabile, daca partea vatamata nu doreste sa sesizeze organele de cercetare penala sau faptuitorul nu doreste sa riste sesizarea organelor de cercetare penala.

Pentru infractiunile de la C) - adica acele infractiuni care nu sunt enumerate la categoria/pozitia A sau B - este posibila incheierea unui acord de mediere care sa vizeze latura civila si anume despagubirile pretinse pentru repararea prejudiciului cauzat de infractiune. Acordul care se refera la astfel de infractiuni nu influenteaza in niciun fel desfasurarea procesului penal precum acordul care se refera la infractiunile considerate “usoare” de la categoriile A) si B), dar incheierea unui acord de mediere este important pentru faptuitor pentru ca astfel arata instantei eforturile depuse pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii. Astfel in baza acordului de mediere, instanta poate dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei, renuntarea la aplicarea pedepsei si amanarea aplicarii pedepsei. Poate fi intocmit un acord de mediere si dupa emiterea condamnarii, pe perioada executarii pedepsei pentru ca un acord de mediere care vizeaza latura civila poate fi relevant pentru o cerere de eliberare conditionata sau schimbarea naturii pedepsei.

Ce trebuie sa contina acordul de mediere care se refera la infractiuni?
Acordul de mediere trebuie sa contina intelegerea partilor care trebuie sa priveasca drepturi asupra carora partile pot dispune. Acordul de mediere este singurul care poate sa contina obligatii asumate de catre persoanele implicate care sa aiba garantia respectarii pe viitor, eventual sub sanctiunea repunerii in miscare ori a exercitarii actiunii penale. Poate sa contina obligatii referitoare la acoperirea prejudiciilor, plata unor sume, etc.

Caracteristici si consecinte ale medierii care priveste conflicte de natura penala:
a) este voluntara (“nici persoana vatamata si nici faptuitorul nu pot fi constransi sa accepte procedura medierii”, art 67, alin 2)
b) nu este obligatorie informarea cu privire la avantajele medierii pentru partile conflictului
c) mediatorul este ales si agreat de toate partile implicate in conflict
d) medierea se desfasoara tinandu-se cont de urmatoarele principii: confidentialitatea cu privire la toate informatiile dezvaluite in timpul medierii, impartialitatea si neutralitatea mediatorului, autodeterminarea partilor
e) “Daca medierea se desfasoara in termenul prevazut de lege pentru introducerea plangerii prealabile, acest termen se suspend ape durata desfasurarii medierii. Daca partile aflate in conflict nu s-au impacat, persoana vatamata poate introduce plangerea prealabila in acelasi termen, care isi va relua cursul de la data intocmirii procesului-verbal de inchidere a procedurii de mediere, socotindu-se si timpul scurs inainte de suspendare.” (art 69, alin 2)
f) “In cazul in care medierea se desfasoara dupa inceperea procesului penal, urmarirea penala sau dupa caz, judecata se suspenda, in temeiul prezentarii de catre parti a contractului de mediere.” (art 70, alin 1)
g) “Suspendarea dureaza pana cand procedura medierii se inchide prin oricare dintre modurile prevazute de prezenta lege, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnarii contractului de mediere.” (art 70, alin 2)
h) “Procesul penal se reia din oficiu, imediat dupa primirea procesului-verbal prin care se constata ca partile nu s-au impacat sau daca acesta nu se comunica la expirarea termenului prevazut la alin 2.” (art 70, alin 3).

scris de Iulia-Cristina Uta Mediator Bucuresti

Intrebari Frecvente

1. CARE SUNT LITIGIILE PENTRU CARE LEGEA SOLICITA DOVADA PARTICIPARII LA SEDINTA PREALABILA DE INFORMARE ?
- litigii referitoare la protectia consumatorilor
- litigii privind raporturile de vecinatate, posesia, granituirea si stramutarea hotarelor
- litigii legate de dreptul familiei (continuarea casatoriei, partajul bunurilor comune, exercitiul drepturilor parintesti, stabilirea domiciliului copiilor, contributia parintilor la intretinerea copiilor, orice alte neintelegeri care apar in raporturile dintre soti cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii)
- litigii referitoare la raspunderea profesionala (malpraxis) in masura in care prin legi speciale nu este prevazuta o alta procedura
- litigii referitoare la contracte individuale de munca (incheiere, executare si incetare)
- litigii civile a caror valoare este sub 50.000lei (cu exceptii, vezi OUG 90/2012)

2. AM DEPUS DEJA CEREREA DE CHEMARE IN JUDECATA. MAI POT SA SOLICIT MEDIERE ?
Da, medierea poate fi initiata in orice moment al judecarii dosarului de catre instanta, la initiativa uneia dintre parti, a ambelor sau ...

Citeste mai departe